Svenska Curlingförbundets domarutbildning som ger kompetens och behörighet att döma tävlingar på klubb-, distrikts- och nationell nivå.

Som deltagare får du ditt domarcertifikat efter att du genomfört teori på webben och praktik med någon av våra utbildare. Läs mer och anmäl dig via curling.se (se länk nedan).

Denna utbildningen är en handledning för nationella tävlingsarrangörer. 

Utbildningen innehåller checklistor, presentationer och material i tre steg: Före, under och efter tävling. Samt ett material för ismakeri. 

Använd dig av utbildningen när du ska arrangera någon av förbundets nationella tävlingar, eller som stöd vid arrangemang av lokal tävling.