Denna utbildningen är en handledning för nationella tävlingsarrangörer. 

Utbildningen innehåller checklistor, presentationer och material i tre steg: Före, under och efter tävling. Samt ett material för ismakeri. 

Använd dig av utbildningen när du ska arrangera någon av förbundets nationella tävlingar, eller som stöd vid arrangemang av lokal tävling.