Här finns ett forum där ni som klubbar kan dela erfarenheter om praktiska saker i er hall. 

Det kan vara alltifrån målning av platta och bon, skötsel, underhåll, stenar, scratching, hyvlar och annat.