Detta är grundutbildningen S-cup, där du får en genomgång av utvecklingsprogrammets uppbyggnad och användningsområden.